Scroll to top

8 umiejętności, których potrzebujesz aby odnieść sukces w branży HR


28 lipca, 2020No comments

Jakie są wiodące cechy specjalistów HR w najbardziej znanych firmach?

Jeszcze przed tegorocznym bezprecedensowym wstrząsem w miejscu pracy Josh Bersin,
analityk i felietonista HRE, pracował nad zidentyfikowaniem podobieństw między dobrze
prosperującymi firmami a wysokowydajnymi partnerami biznesowymi HR. W zeszłym roku
zebrał więc kilkunastu liderów branży, aby omówić rolę HR we współczesnym biznesie.
Rozmowy dotyczyły tego, jak zmieniła się rola
HRBP, przez cechy i umiejętności wymagane
do rodzaju szkoleń i działań rozwojowych, które pomogłyby specjalistom HR przejść do roli HRBP.

Liderzy sporządzili listę kluczowych kompetencji indywidualnych, które są aktualne do dziś.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy biznesowi HR muszą chcieć poznać wszystkie aspekty biznesu i zrozumieć jego cele.
W rzeczywistości HRBP powinien postrzegać te cele jako krytyczną miarę swoich wyników.
Ponadto muszą głęboko dbać o pracowników biznesowych i aktywnie wspierać strategię dotyczącą siły roboczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy biznesowi HR muszą czuć się komfortowo współpracując z liderami biznesowymi
i menedżerami, aby stawiać czoła wyzwaniom lub rozwiązywać problemy związane z siłą roboczą.
Zamiast postrzegać problemy jako „swoje”, powinni postrzegać je jako „nasze” i być aktywną
częścią rozwiązania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRBP musi czuć się swobodnie mówiąc „nie” i oferując alternatywne opinie lub działania liderom biznesu.
Muszą być również gotowi na wszelkiego typu awarie i komplikacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkanie stwierdzili, że ze względu na zwiększoną dostępność danych dotyczących ludzi,
jest to jedna z najważniejszych cech. Obecnie HRBP muszą mieć możliwość analizowania i interpretowania
danych, by móc wykorzystać je, aby pomóc liderom biznesowym lepiej zrozumieć potrzeby siły roboczej
i uwzględnić wyniki w strategii i planowaniu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby zapewnić wiarygodność, HRBP muszą umieć mówić „w biznesie”. Wiąże się to ze znajomością
szczegółów firmy, którą obsługują, oraz zrozumieniem jej żargonu i akronimów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wiedza, kto wie” w firmie, a także na zewnątrz, ma kluczowe znaczenie, podobnie jak zdolność
do rozwijania relacji z tymi, którzy mają wiedzę i zdolność podejmowania decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy biznesowi HR muszą mieć umiejętności ułatwiania dyskusji na temat zmian i transformacji.
Ponadto powinni być w stanie z wyprzedzeniem określić, gdzie i kiedy zarządzanie zmianą będzie
potrzebne, oraz aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu planów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilku uczestników, którzy w swojej karierze służyli jako HRBP, podkreśla wagę dyskrecji.
Liderzy biznesowi muszą ufać swoim HRBP, jeśli chodzi o poufne informacje. Na przykład
menedżer ds. sprzedaży musi wiedzieć, że rozmowa o potencjalnie niewykorzystanych celach
sprzedażowych będzie traktowana jako poufna.