Scroll to top

exp.


Category

Business exp exp. Employer branding, czyli jak budować wizerunek pracodawcy, by stać się pracodawcą z wyboru i dlaczego warto to robić?

Wpływ wizerunku firmy, jako dobrego pracodawcy oddziałuje silnie na skuteczność procesów rekrutacyjnych. Badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami pokazują, że według 93% ankietowanych wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy ma decydujący wpływ na skuteczność procesów…

exp. onboarding

skróć czas aklimatyzacji pracowników integruj skutecznie zespół zmniejsz rotację nowo przyjętych pozwól pracownikom wspólnie osiągać cele

exp. rewards

doceniaj i nagradzaj w atrakcyjny sposób popraw atmosferę w miejscu pracy wzmocnij swój wizerunek dobrego pracodawcy zwiększaj zaangażowanie i pozytywną motywację