Scroll to top

branding


Tag

Business exp exp. Employer branding, czyli jak budować wizerunek pracodawcy, by stać się pracodawcą z wyboru i dlaczego warto to robić?

Wpływ wizerunku firmy, jako dobrego pracodawcy oddziałuje silnie na skuteczność procesów rekrutacyjnych. Badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami pokazują, że według 93% ankietowanych wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy ma decydujący wpływ na skuteczność procesów…