Scroll to top

motywacja pozytywna


Tag

Business Motywacja pozytywna i negatywna, czyli co skuteczniej motywuje pracowników - kij czy marchewka?

Polska ekonomistka Stanisława Borkowska w jednej ze swoich książek napisała, że zbyt silna motywacja może paraliżować działanie, powodując napięcie emocjonalne, które w zbyt dużej ilości zakłóca czynności ludzkie – dezorganizuje. Jaka motywacja dla pracowników jest…